20080725

Välgörenhetskonsert till förmån för Centrs Marta!Kvinnoresurs Centrum „Marta” inbjuder er till konsert på MALAKTA, 27.Juli 2008 kl 18.00.

Iluta Lāce och Dita Lāce sjunger lettiska folksanger fran den nyutkommna skivan „Marta”’ och berattar om centrēts verksamhet.

Centrs Marta är ett stödcenter och resurscenter för kvinnor, som har det sämst ställt i samhället i och med att de inte är lettiska medborgare, är invandrare eller har fallit offer för människohandel eller missbruk, antingen fysiskt eller mentalt. Vi i Centrs Marta försöker nu söka efter nya möjligheter att samla pengar för utvecklingsprogrammen för kvinnor som lider av fattigdom eller missbruk, för att motarbeta våld emot kvinnor och för att främja respekt för kvinnornas mänskliga rättigheter.

Ledaren för centret, Iluta Lāce, samt styrelsemedlemmen Dita Lāce har klingande röster och de sjunger sånger om tröst och glädje. De sjunger från sitt hjärta sånger som stiger till himlen med styrka och tro.

Vi tror, att varje människa är enastående, har sina egna drömmar och mål och sin väg i livet. Trots våra skiljaktigheter har vi som kvinnor gemensamma ideal och värden. Vi vet hur det känns att leva som kvinna och eventuellt att bli förtryckt av det patriarkala samhället. Vi vet också hur det känns att förverkiga våra idéer och drömmar.

Vi hoppas på en värld där varje andetag är fritt, där alla får använda sin begåvning och framför allt där möjligheterna att välja fritt och uttrycka oss själva är obegränsade. Vi drömmer om att både men och kvinnor får leva som fria, lyckliga och likvärdiga människor. Vi tror, att en sådan värld är värd att sträva efter. Vår styrka är kvinnornas styrka, och de lettiska folksångerna är en vacker ritual som symboliserar denna idé. Genom lyssna till vår musik eller köpa vår CD kan Du hjälpa oss att bygga upp den bästa möjliga världen vi drömmer om.


Inga kommentarer: